top of page

Ávinningur af skilvirkri áhættustjórnun

Vöktun áhættu og útfærsla áhættuvísa er vandasamt verk en með skýrri nálgun við útfærslu áhættusniðs í sértæku áhættukerfi er það mun einfaldara og hefur talsverðan tímasparnað í för með sér.

Skilvirk áhættustjórnun byggir á fjölda markmiða sem þarf að rýna reglulega og uppfæra í þeim tilgangi að ná fram stöðugum umbótum. Samræmd nálgun við flokkun áhættu nýtist við útfærslu viðmiða fyrir áhættutöku og skýrslugjöf.

Stefnumótun

Pólitík, lög og samfélag
-
Orðspor
-
Markaðsumhverfi
-
Tækni og þróun

Fjárhagur

Fjármögnun og lausafé
-
Mótaðilar
-
Reikningsskil
-
Markaðir

Rekstur

Heilsa og öryggi
-
Net- og upplýsingaöryggi
-
Innviðir og búnaður
-
Kerfi og ferlar
-

Hlíting

Lög
-
Reglufylgni
-
Lausafé og fjármögnun
-
Áreiðanleiki fjárhagsupplýsinga
-
Viðskiptasiðferði

Dæmi um ávinning af heildstæðri áhættustjórnun:

 • Sameiginlegur skilningur starfsmanna á hug-
  tökum áhættustjórnunar og aukin áhættuvitund

   

 • Skýr og aðgengileg aðferðafræði við gerð áhættumats, aukin samræming og samhæfing verkferla og þar með meiri skilvirkni og betri áhættumenning

 • Bætt innra eftirlit og aukin fylgni við lög og reglur
   

 • Samræmd skýrslugjöf um niðurstöður áhættumats
   

 • Samræming í vinnubrögðum þvert á starfsemi
   

 • Bætt yfirsýn hagaðila um áhættu

Helstu markmið áhættustjórnunar

 • Að áhættustjórnun sé samþætt starfseminni og hún nýtt til að styðja við ákvarðanatöku
   

 • Að umfang áhættustjórnunar sé í samræmi við umfang starfseminnar og eðli hinnar ýmsu starfsemi
   

 • Að ábyrgð og starfsskyldur er varðar áhættustjórnun séu vel skilgreind og öllu starfsfólki kunnugar
   

 • Að áhættuvilji og áhættuviðmið séu skilgreind og raunhæft tillit tekið til þeirra við meðhöndlun á áhættu
   

 • Að áhætta sé auðkennd, metin og við henni brugðist með viðeigandi hætti

 • Ný og aðsteðjandi áhætta auðkennd, metin og við henni brugðist fyrirfram og tímanlega eftir því sem nauðsyn krefur
   

 • Viðvarandi eftirlit með áhættu sem ávallt er til staðar og hún reglulega endurmetin samhliða breytingum í umhverfi og/eða virkni stýringa
   

 • Viðeigandi stýringar innleiddar og þær virkjaðar að teknu tilliti til kostnaðar hverju sinni
   

 • Að áhættuvitund innan starfseminnar sé tryggð með þjálfun, umræðu og upplýsingagjöf.

bottom of page