top of page

Áhættulandslag

Samræmd nálgun við flokkun áhættu nýtist við útfærslu viðmiða fyrir áhættutöku og skýrslugjöf. Vöktun áhættu og útfærsla áhættuvísa er vandasamt verk en með skýrri nálgun við útfærslu áhættusniðs er það mun auðveldara. Skilvirk áhættustjórnun byggir á fjölda markmiða sem þarf að rýna reglulega og uppfæra í þeim tilgangi að ná fram stöðugum umbótum.

Stefnumótun

Pólitík, lög og samfélag
-
Orðspor
-
Markaðsumhverfi
-
Tækni og þróun

Fjárhagur

Fjármögnun og lausafé
-
Mótaðilar
-
Reikningsskil
-
Markaðir

Rekstur

Heilsa og öryggi
-
Net- og upplýsingaöryggi
-
Innviðir og búnaður
-
Kerfi og ferlar
-

Hlíting

Lög
-
Reglufylgni
-
Lausafé og fjármögnun
-
Áreiðanleiki fjárhagsupplýsinga
-
Viðskiptasiðferði

Helstu markmið áhættustjórnunar

 • Að áhættustjórnun sé samþætt starfseminni og hún nýtt til að styðja við ákvarðanatöku
   

 • Að umfang áhættustjórnunar sé í samræmi við umfang starfseminnar og eðli hinnar ýmsu starfsemi
   

 • Að ábyrgð og starfsskyldur er varðar áhættustjórnun séu vel skilgreind og öllu starfsfólki kunnugar
   

 • Að áhættuvilji og áhættuviðmið séu skilgreind og raunhæft tillit tekið til þeirra við meðhöndlun á áhættu
   

 • Að áhætta sé auðkennd, metin og við henni brugðist með viðeigandi hætti

 • Ný og aðsteðjandi áhætta auðkennd, metin og við henni brugðist fyrirfram og tímanlega eftir því sem nauðsyn krefur
   

 • Viðvarandi eftirlit með áhættu sem ávallt er til staðar og hún reglulega endurmetin samhliða breytingum í umhverfi og/eða virkni stýringa
   

 • Viðeigandi stýringar innleiddar og þær virkjaðar að teknu tilliti til kostnaðar hverju sinni
   

 • Að áhættuvitund innan starfseminnar sé tryggð með þjálfun, umræðu og upplýsingagjöf.

Ávinningur sem vænta má af innleiðingu á heildstæðri áhættustjórnun er m.a.:

 • Sameiginlegur skilningur starfsmanna á hug-
  tökum áhættustjórnunar og aukin áhættuvitund

   

 • Skýr og aðgengileg aðferðafræði við gerð áhættumats, aukin samræming og samhæfing verkferla og þar með meiri skilvirkni og betri áhættumenning

 • Bætt innra eftirlit og aukin fylgni við lög og reglur
   

 • Samræmd skýrslugjöf um niðurstöður áhættumats
   

 • Samræming í vinnubrögðum þvert á starfsemi
   

 • Bætt yfirsýn hagaðila um áhættu

bottom of page